Var befinner du dig?

Alla har vi stött på den där tavlan i ett shopping center eller i ett naturområde som visar på en massa vägar och ’stationer’ av olika slag längs slingriga vägar. Någonstans i den där tavlan finns också en röd prick. En prick som visar var du befinner dig just där du står. Utifrån pricken letar vi oss vidare till det mål vi söker och följer de utvisade hållpunkterna fram till målet. Utan kartan med alla hållpunkter att följa skulle det vara lätt att gå vilse.

Ibland finns det flera vägar som leder till samma mål och vi måste överväga om vi vill ta den snabbaste vägen eller en som har fler stationer/erfarenheter längs vägen.

Så kan våra liv se ut. Men den viktigaste frågan är om vi funderat över ”vart vill jag med mitt liv och vilka delmål vill jag uppnå under resans gång.” ”Om vi inte siktar på något, så når vi dit,” med andra ord, vart som helst.

Det är en bra idé att fundera över hur man vill att ens liv ska gestalta sig över tid. Vi vet inte hur långt vårt liv blir och om vi någonsin når dit vi vill, men sannolikheten att nå våra delmål och så småningom målet är större om vi då och då tar oss en funderare över: ”Vart är jag på väg? och ”Vad vill jag med mitt liv?”

Hur ser din livskompass ut?

BloggAnne