För Företag

SOLVERA är den del av Damernas Samtalsbyrå som hjälper företag när medarbetare råkar ut för kriser av olika slag.

Kriser kan handla om oväntade allvarliga händelser som hot, våld och rån som drabbar den anställde på arbetsplatsen. Det kan även handla om relationskonflikter på arbetsplatsen eller i privatlivet vilket påverkar personen negativt. Stress, utbrändhet, uppsägning, skilsmässa, dödsfall etc är andra händelser som får en negativ inverkan på människans välmående och arbetsförmåga.

Med lång erfarenhet av Samtalsterapi och Avlastningssamtal efter hot eller rån på arbetsplatsen, erbjuder vi snabb rehabilitering vid kriser av olika slag som drabbat medarbetare. Vi erbjuder även MEDLING vid konflikter inom organisationen. Ett snabbt, professionellt omhändertagande efter svåra händelser leder till:
– sänkt sjukfrånvaro och högre närvaro på arbetsplatsen
– ökad arbetsförmåga hos den anställde
– bättre arbetsklimat
– anställda upplever att företaget prioriterar en god arbetsmiljö

Det finns forskning som visat på att ett snabbt och gott omhändertagande minskar risken för kvarvarande symptom som depression, förlängd sjukskrivning och även posttraumatiskt stressyndrom – PTSD. En medarbetare som inte mår bra kan kosta företaget stora pengar om han/hon inte får hjälp i rätt tid.

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=148&Avlastningssamtal
Vi når dessa resultat för dig genom:
–       att vara ”first partner” och snabbt vara på plats eller snabbt ta emot den/de behövande för avlastningssamtal
–       ge uppföljningssamtal om behov finns
–       utbilda personal i omhändertagande efter krissituationer
– vara ett stöd vid polisanmälan
–       ge råd och stöd inför en ev rättsprocess och skadeståndskrav

Ett snabbt professionellt omhändertagande av dina anställda höjer ditt företags renomé och stärker ditt varumärke vilket i sin tur ökar förtroendet på marknaden.
Det är lönsamt att se till att medarbetare i kris eller trauma får det stöd som kan föra honom eller henne tillbaka till att känna trygghet på arbetsplatsen.

Samtalsbyrån erbjuder hjälp till företag i hela Sverige, antingen på plats hos er eller på Samtalsbyrån alternativt via telefon eller Skype.
Du som nu bekantat dig med vad SOLVERA / Damernas nr1 Samtalsbyrå erbjuder har kanske redan medarbetare i behov av hjälp och stöd. Kontakta oss för samtal om hur behoven ser ut i ditt företag och hur vi på bästa sätt kan tillgodose dem.
Se kontakt.