Om Anne

Anne Holmdahl är auktoriserad socionom med examen från Socialhögskolan i Göteborg 1975.IMG_6424

Anne har därefter vidareutbildning i familjeterapi, parterapi och själavård både i Sverige och USA.

Sedan examen har hon bl a arbetat med kris och trauma med människor som utsatts för brott av olika slag alltifrån misshandel, våldtäkt till mord av närstående. Anne har även arbetat med människor som ställts inför livskriser av olika slag.

Anne har under många år arbetat med debriefing efter väpnade rån i butik.

I tidningen Junia har hon sedan ett decennium en egen frågespalt: ”Fråga Anne” som tar upp olika relations- och livsfrågor.

År 2009 mottog Anne Göteborgs stads förtjänsttecken för sitt arbete inom staden.